KVDM B.V. beschikt over de nodige expertise op diverse terreinen. Onderstaande werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren. Heeft u specifieke vragen of andere wensen dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij bieden bovendien een 24 uurs service als het gaat over calamiteiten betreffende bruggen, tunnels en rioleringssystemen.

Bruggen en tunnels

 • Betonreparaties
 • Hydrofoberen
 • Aanbrengen slijtlagen
 • Injecteren
 • Duikwerkzaamheden
 • Inspectie/Rapportage
 • Kademuren
 • Harovergangen
 • Tegelzetten
 • Houten bruggen
 • Conserveren
 • Metsel- & Voegwerk

Wegenbouw en riolering

 • Asfaltwerkzaamheden
 • Aanleg rioleringssystemen
 • Straatwerk
 • Bouwrijp maken

Waterbouwkundige werken

 • Beschoeiingen
 • Damwand
 • Aanleg duikers
 • Overstort putten
 • Klepstuwen (automatische)
 • Sluisdeuren
 • Onderhoud
 • Uitvoeren van inspecties
 • Capaciteitsberekeningen gemalen
 • Elektrische installaties

Cultuurtechnische werken

 • Grondwerk
 • Aanleg en onderhoud gazons
 • Damwanden
 • Beschoeiingen
 • Vlonders
 • Plaatsen van hekwerk
 • Grondkeringen
 • Onderhoud groen
 • Onderhoud watergangen
 • Maaien extensief
 • Snoeien
 • Planten

Waarom KVDM Bleiswijk?

Kwaliteit Klantgerichtheid Enthousiast Innovatief 24 uurs calamiteitenservice