Wij zijn een bedrijf actief op het gebied van de grond-, weg-, en waterbouw. Onze belangrijkste werkzaamheden zijn:

de aanleg en het onderhouden van onder andere bruggen, tunnels en kademuren, riolering, (machinaal) bestraten, werkzaamheden aan technische installaties ten behoeve van gemalen en cultuurtechnische werkzaamheden. Ook zijn wij gespecialiseerd in capaciteitsmetingen van gemalen, inlaten en stuwen.

Door de lat hoog te leggen op het gebied van kwaliteit, klantgerichtheid en innovatie hebben wij een uitstekend concept voor onze opdrachtgevers. KVDM Bleiswijk denkt gericht mee met de opdrachtgever. Zo wordt veel aandacht besteed aan veiligheid, omgevingsmanagement, duurzaamheid, MVO en SROI.

Wij mogen tot onze vaste opdrachtgevers veel lokale overheden rekenen. Maar ook grotere regionale bedrijven behoren tot onze klantenkring. 

KVDM Bleiswijk is gecertificeerd volgens de volgende kwaliteitssystemen:

Bruggen en tunnels

 • Betonreparaties
 • Hydrofoberen
 • Aanbrengen slijtlagen
 • Injecteren
 • Duikwerkzaamheden
 • Inspectie/rapportage
 • Kademuren
 • Harovergangen
 • Tegelzetten
 • Houten bruggen
 • Conserveren
 • Metsel- en voegwerk

Wegenbouw en riolering

 • Asfaltwerkzaamheden
 • Aanleg rioleringssystemen
 • Straatwerk
 • Bouwrijp maken

Waterbouwkundige werken

 • Beschoeiingen
 • Damwand
 • Aanleg duikers
 • Overstortputten
 • Klepstuwen (automatische)
 • Sluisdeuren
 • Onderhoud
 • Uitvoeren van inspecties
 • Capaciteitsmetingen gemalen
 • Elektrische installaties

Cultuurtechnische werken

 • Grondwerk
 • Aanleg en onderhoud gazons
 • Damwanden
 • Beschoeiingen
 • Vlonders
 • Plaatsen van hekwerk
 • Grondkeringen
 • Onderhoud groen
 • Onderhoud watergangen
 • Maaien extensief
 • Snoeien
 • Planten

Waarom KVDM Bleiswijk?

Kwaliteit Klantgerichtheid Enthousiast Innovatief 24 uurs calamiteitenservice