Waterbouwkundige constructies zoals ontwerpen en realiseren van beschoeiingen, damwand, duikers, overstort putten, klepstuwen (automatische)
en sluisdeuren.