Cultuurtechnische werkzaamheden zoals grondwerk, beschoeiing, vlonders, hekwerk, grondkeringen, onderhoud groen en watergangen, maaien extensief, snoeien, planten.