Projectomschrijving

Het realiseren van een automatische klepstuw van A t/m Z:

Ontwerpen
*het maken van een definitief ontwerp, incl. tekeningen en berekeningen;
*het maken van uitvoeringsontwerp, incl. tekeningen en werkbeschrijvingen;

Bouwen
*het realiseren van een beweegbare stuw;
*het realiseren van elektrotechnische en besturingstechnische werkzaamheden.

Ontwerpen & Realisatie automatsiche klepstuw

Ontwerpen & Realisatie automatsiche klepstuw

Ontwerpen & Realisatie automatsiche klepstuw

Ontwerpen & Realisatie automatsiche klepstuw

Ontwerpen & Realisatie automatsiche klepstuw

Ontwerpen & Realisatie automatsiche klepstuw