duurzaam

CO2 beleid


KVDM Bleiswijk streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. We hebben beleid voor het duurzaam ondernemen en doelstellingen en acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Dit verwezenlijken wij door o.a. deelname aan de CO2 prestatieladder. De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het is noodzakelijk deze duurzaamheid aan te tonen. Vandaar dat wij de volgende documenten, opgesteld voor onze organisatie, op onze website hebben gepubliceerd:

Certificaat CO2 Prestatieladder – Niveau 5

CO2 Prestatieladder 

(bron: skao.nl)