Het beleid van KVDM Bleiswijk staat sterk in het teken van veiligheid- milieu en kwaliteitsborging. Aan veiligheid- en kwaliteitsbeheersing wordt veel aandacht besteed. Naast de wettelijke verplichtingen worden werkzaamheden uitgevoerd volgens:
ISO 9001 kwaliteitsmanagement; en
VCA** VGM beheersing.

 Middels dit beleid erkent het bedrijf de verplichting tot:

  • het afsluiten van duidelijke overeenkomsten met opdrachtgever(s);
  • het voldoen aan eisen van opdrachtgever;
  • het continu optimaliseren en bijsturen van processen;
  • het continu streven naar verbetering aan de hand van meetbare doelstellingen;
  • het beheersen van producten en diensten geleverd door derden; en
  • het in alle opzichten streven naar tevredenheid van belanghebbenden.