Capaciteitsmetingen

 

Sinds 2012 houden wij bij KVDM ons actief bezig met capaciteitsmetingen van gemalen, stuwen en inlaten. Wij zijn gespecialiseerd in debietmetingen in open watergangen en gesloten buissystemen. Ook kunnen wij u ondersteunen bij rendementsbepalingen van uw installatie. Wij kunnen hierin onderscheid maken tussen verschillende onderdelen van het systeem door deze aparte onderdelen te meten. Door een combinatie van verschillende meettechnieken kunnen wij voor u het rendement bepalen van een volledige installatie. Wij kunnen hierbij tevens nog onderscheid maken tussen de aandrijvingsunit van de installatie en van het aangedreven werktuig, in de meeste gevallen de pomp of vijzel van een gemaal. Om dit te realiseren bepalen wij voor u:

  • De totale arbeid die de complete installatie verzet, in de vorm van het totale debiet afgezet tegen de opvoerhoogte;
  • Het opgenomen vermogen vanuit het lichtnet;
  • Het vermogen op de aandrijfas van het werktuig (de pomp).

 

In ideale omstandigheden hebben afvoerkunstwerken zoals gemalen en stuwen een afvoerrelatie die doorgaans bij de bouw van het kunstwerk is vastgesteld met ijkmetingen of garantiemetingen. Soms wordt ook een theoretisch bepaalde afvoerrelatie aangehouden. In de praktijk blijkt echter dat de werkelijke afvoerrelatie afwijkt van de gebruikte:

  • Voor stuwen en inlaten geldt meestal dat de gebruikte standaard afvoerformules niet geheel overeenkomen met de in het veld gemeten afvoerrelatie. Dit komt onder andere doordat de vorm van de stuwen of inlaten en de toestroom afwijken van de vorm waar de standaard formule voor geldt.
  • Voor gemalen geldt dat de werkelijke bedrijfsomstandigheden kunnen afwijken van de omstandigheden van de garantiemeting of dat de ijkmeting heeft plaatsgevonden in de fabriek. Slijtage en dergelijke zorgen voor verdere afwijkingen. Om deze reden adviseren wij elke 5 jaar een ijkingsmeting uit te voeren om schade en/of slijtage aan het systeem vast te stellen. Wanneer tijdig problemen worden opgespoord en verholpen kan in veel gevallen erger worden voorkomen.