BRL-9334

Wat is BRL 9334?

Het gaat hier om een procescertificaat. De nadruk ligt daarbij op de steekproefsgewijze controle van projecten in uitvoering. Ook is er een jaarlijkse administratieve controle. Daarmee wordt geborgd dat de gecertificeerde bedrijven voortdurend aan de eisen uit de beoordelingsrichtlijn voldoen. In de beoordelingsrichtlijn worden eisen gesteld aan het eindresultaat als uitgangspunt voor de proceseisen. Het uitgangspunt is het perspectief van de opdrachtgever: wat mag een opdrachtgever verwachten van een gecertificeerd bestratingsbedrijf?

Opdrachtgever

Voor de eisen is gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen, zoals de SEB-kwaliteitsnormen en de Standaard RAW 2012. Daarmee kan de beoordelingsrichtlijn zowel worden gebruikt voor bestekwerk, geïntegreerde contracten als werken zonder (volledig) bestek en raamcontracten. Een certificaat kan daardoor een goede rol spelen bij het uitvragen van straatwerk. Door in de bestekvoorwaarden of in de uitvraagspecificatie een certificaat te eisen heeft de opdrachtgever de zekerheid van aantoonbaar goed bestratingswerk.

 

Bestratingbedrijf

Bestratingsbedrijven kunnen zich zichtbaar en aantoonbaar onderscheiden. In alle uitingen (van briefpapier tot en met de bedrijfsauto’s) kan een certificaathouder laten zien gecertificeerd te zijn. De praktijk wijst uit dat een goed gebruik daarvan meer werk oplevert. Een certificaat helpt de bedrijven ook kun eigen kwaliteit te verbeteren, wat uiteindelijk leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering en vooral minder faalkosten. Zo betaalt certificering zich op verschillende manieren terug.

IKOB-BKB is een merk van SKG-IKOB Certificatie BV. SKG-IKOB Certificatie is een geaccrediteerde certificatie-instelling, die zich volledig richt op alle onderdelen van de gebouwde omgeving. IKOB-BKB is beheerder en uitvoerder van de BRL 9334 Straatwerk.