MVO

september 26th, 2016|

KVDM Bleiswijk probeert zich optimaal in te zetten voor de maatschappij. Wij zijn een bedrijf dat zich nauwlettend fixeert op duurzame bedrijfsvoering. Dit doen wij door zowel de juiste economische als maatschappelijke beslissingen te nemen. Dit geldt niet alleen voor klanten, maar ook voor medewerkers en leveranciers. KVDM Bleiswijk streeft ernaar nauw contact te houden […]

KVDM behaalt BRL 9334 : Straatwerk

november 11th, 2015|

Wat is BRL 9334?
Het gaat hier om een procescertificaat. De nadruk ligt daarbij op de steekproefsgewijze controle van projecten in uitvoering. Ook is er een jaarlijkse administratieve controle. Daarmee wordt geborgd dat de gecertificeerde bedrijven voortdurend aan de eisen uit de beoordelingsrichtlijn voldoen. In de beoordelingsrichtlijn worden eisen gesteld aan het eindresultaat als uitgangspunt […]

Erkend Leerbedrijf

november 11th, 2015|

Met trots kunnen wij u mededelen dat KVDM sinds 14 oktober 2015 een erkend leerbedrijf is geworden.
KVDM denkt graag vooruit, bijvoorbeeld door jongeren op te leiden tot vakbekwaam personeel.