KVDM Bleiswijk probeert zich optimaal in te zetten voor de maatschappij. Wij zijn een bedrijf dat zich nauwlettend fixeert op duurzame bedrijfsvoering. Dit doen wij door zowel de juiste economische als maatschappelijke beslissingen te nemen. Dit geldt niet alleen voor klanten, maar ook voor medewerkers en leveranciers. KVDM Bleiswijk streeft ernaar nauw contact te houden met belanghebbenden om zo inzicht te krijgen in de gevolgen van onze bedrijfsbeslissingen.

ppp

MVO in het kort

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ofwel MVO, kan opgesplitst worden in drie kernwaarden. MVO creëert waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Dit worden de 3 P’s genoemd.

Activiteiten KVDM op het gebied van MVO

  • Deelname aan de CO2 prestatieladder niveau 3;
  • Deelname SKA (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden);
  • Deelname Nederlandse Klimaatcoalitie
  • Deelname aan een bewustwordingstraject met een school in Den Haag:
    • Kinderen denken zelf na hoe zuiniger om te gaan met energie nu en in de toekomst. Zij hebben zelf een sponsorloop en een statiegeldflessen ophaalactie bedacht. De opbrengst gaat naar een goed doel of wordt besteed aan aanschaf energie-zuinige middelen voor school (LED verlichting, scheidingsafvalbakken. KVDM heeft hieraan deelgenomen en heeft een presentatie gegeven over hoe bedrijven (dus op grote schaal) omgaan met CO2-reductie.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Sinds 14 oktober 2015 is KVDM Bleiswijk een erkend leerbedrijf. Zo dragen wij maatschappelijk bij aan het opleiden van jongeren. Klik op het logo van SBB om doorgestuurd te worden naar de sectie “Stagebedrijven SBB”, om vervolgens in te kunnen zien of wij openstaande leerplaatsen aanbieden.

sbb-logo-rgb


 

Social Return

Wat is Social Return? 

Social Return zijn afspraken die als doel hebben, een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.

Voor wie is Social Return?

Wie er onder de ‘Social Return doelgroep’ vallen wisselt per gemeente en opdrachtgever. Het gaat in ieder geval om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak zijn dit mensen in een uitkeringssituatie die weinig opleiding of werkervaring hebben. Echter kan het iedereen betreffen, van niet uitkeringsgerechtigde huismoeders die weer aan de slag willen, tot universitair geschoolde mensen die tijdelijk in de ziektewet zitten.

Waarom neemt KVDM deel aan Social Return?

  • Publiciteit: Door het toepassen van Social Return krijgt een bedrijf een maatschappelijk gezicht. Dit wilt zeggen dat wij actief meedenken aan de re-integratie van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Ontwikkeling: Het biedt medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen.
  • Netwerk: Door contact met nieuwe netwerken kan dit mogelijkheden bieden.
  • Diversiteit: De Social Returnregeling brengt diversiteit in onze organisatie en schept zodoende nieuwe inzichten.

artikel-zhcwerkt