KVDM behaalt BRL 9334 : Straatwerk

Wat is BRL 9334?
Het gaat hier om een procescertificaat. De nadruk ligt daarbij op de steekproefsgewijze controle van projecten in uitvoering. Ook is er een jaarlijkse administratieve controle. Daarmee wordt geborgd dat de gecertificeerde bedrijven voortdurend aan de eisen uit de beoordelingsrichtlijn voldoen. In de beoordelingsrichtlijn worden eisen gesteld aan het eindresultaat als uitgangspunt […]

november 11th, 2015|

Erkend Leerbedrijf

Met trots kunnen wij u mededelen dat KVDM sinds 14 oktober 2015 een erkend leerbedrijf is geworden.
KVDM denkt graag vooruit, bijvoorbeeld door jongeren op te leiden tot vakbekwaam personeel.

november 11th, 2015|